historie:

De eerste activiteiten van Berex B.V. (Bernoski Experts) dateren uit de zestiger jaren doch het bureau is feitelijk veel ouder.

Omstreeks 1916 vestigde scheepsboordwerktuigkundige Jan Bernoski zich namelijk in Rotterdam en schade-expert was de nieuwe professie van de heer Bernoski en zijn specialiteit was “stoommachines” met alles wat daarbij hoorde.

Na de tweede wereldoorlog zijn de activiteiten verder gespecialiseerd en gericht op het gebied van de:

“Binnenvaart, Rijn- en kustvaart, machinerieen en aannemersmateriaal” en sedert begin 1970 is hierbij gekomen “Pleziervaartuigen”.

De huidige expertisewerkzaamheden van Expertiseburo Berex B.V. begeven zich nog steeds op voornoemde gebieden t.w. casco-, transport- en aansprakelijkheidsschaden.

Het werkterrein van Berex B.V. is internationaal doch voornamelijk in de BeNeLux.

Opdrachtgevers zijn Verzekeraars e/o Makelaars, Rechtbanken, NAI (Nederlands Arbitrage Instituut), Bedrijven w.o. Advocaten, en Particulieren.

Berex B.V. wordt sedert 1978 geleid door de heer Ing Paul G.M. Kouwenhoven re en na 1 januari 2014 door Ing Paul G.M. Kouwenhoven. .

Hij is als taxateur in het VRT (Verenigd Register van Taxateurs) ingeschreven.

Hij was mede-oprichter van de N.V.E.P. (Nederlandse Vereniging van Experts Pleziervaartuigen) en maakte jarenlang deel uit van het bestuur, onder andere vele jaren als voorzitter.

Mocht u nadere informatie wensen omtrent onze werkwijze en tarieven dan kunt u telefonisch nadere informatie inwinnen op tel.: +31(0)654 955016

Ing. Paul GM Kouwenhoven re